V prípade otázok budeme radi, ak nás budete kontaktovať. Radi vám odpovieme.

Tel: +421 940 624 764

E-mail: rezervacie@chatamistrik.sk

Adresa:

Chata Mistrík
Bully 205
976 39 Donovaly
Slovakia

Číslo bankového účtu:

SK37 0900 0000 0051 8044 0507
SWIFT: GIBASKBX